Yazar Bilgilendirmesi

Açık erişim politikası

Sürdürülebilir Havacılık Araştırmaları dergisi; bilimsel araştırmaları halka ücretsiz sunmanın bilginin küresel paylaşımını artıracağı ilkesini benimseyerek, içeriğine anında açık erişim sağlamaktadır.

Yayın Sıklığı

Sürdürülebilir Havacılık Araştırmaları Dergisi, Mart ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki (2) defa elektronik olarak yayınlanır.

Yayın etiği

Makalenizi bize ulaştırmadan önce lütfen Yükseköğretim Kurulu Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi’ni okuyunuz. Dergimize makale göndermiş olan tüm yazarlar yönergeye uyduğunu beyan etmiş sayılır ve dergimiz bu konuda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Telif Hakları

International Journal of Aviation’ne makale gönderen yazarların makalelerinde yer alan kendilerine ait olmayan telif hakları yasasına tabii materyaller için telif sahibinden izin alması gerekmektedir. Bundan dolayı doğacak ihtilaflarda dergimiz sorumluluk kabul etmez.

Telif hakları sözleşmesini buradan indirebilirsiniz.

İnsan ve Hayvan Hakları

Eğer çalışmanız, insan denek kullanımı içeriyorsa; yazarlar, Helsinki Bildirgesi’ne uygun hareket ettiklerini kabul etmiş sayılır. Ayrıca makalenin ilgili bölümünde buna ilişkin ifadeye yer vermek zorunludur. Diğer yandan, kişilerin tüm insani haklarına (özel yaşamın gizliliği vb.) dikkat edilmesi unutulmamalıdır.
Çalışmalar kapsamında yürütülen tüm hayvan deneylerinde ilgili yasa ve yönetmeliklere uyulması gerekmektedir. Eğer çalışma kapsamında kobay hayvan kullanımı söz konusu ise, makalenin ilgili bölümünde açıkça ifade edilmelidir.
Gerekli izinlerin alınması yazarın sorumluluğundadır ve gerek görülürse editör izinlerin belgelendirilmesini talep edebilir.

İhtilaf Beyanı

Tüm yazarlar, makale gönderimi esnasında, makale kapsamında herhangi bir kişi ya da kurumla kişisel, ekonomik veya diğer ilişkileri bakımından ihtilaflı olmadığını beyan etmek zorundadır.

Teslimiyet Beyanı

Dergimize makale gönderimi yapan yazarlar, gönderilen makalenin daha önce herhangi bir yerde basılmadığını, değerlendirme aşamasında olmadığını, ileride herhangi bir yerde tekrar yayınlanmayacağını kabul edilmiş sayılır. Aksinin tespitinde, makale hangi aşamada olursa olsun, makale gönderimi iptal edilir. Daha fazla bilgi için Yükseköğretim Kurulu Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi’ni inceleyeniz.

Makale Hazırlama

Dergimize göndereceğiniz yazılarınızı, makale yazım kılavuzuna göre hazırlayınız.
Dergimize ait örnek yazıyı buradan indirebilirsiniz.

Değerlendirme Süreci

International Journal of Aviation’na gönderilen her makale editör ve/veya editörler kurulu tarafından belirlenen en az iki hakem tarafından incelenir. Makaleleri incelemesi istenilen hakemler için yazarlardan makale gönderimi esnasında öneri istenir. Hakemlerden gelen değerlendirme raporları doğrultusunda editör makaleyi kabul etme, reddetme ya da makalenin düzeltilmesini talep etme hakkına sahiptir. Düzeltme istenmesi halinde karar ve hakem görüşleri yazara editör tarafından e-posta ile bildirilir.